Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumu:
- saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanai;
- viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
- aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai;
- paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai;
- citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Atzinums tiek pieņemts pēc nepieciešamās informācijas iegūšanas  un izvērtēšanas, ģimenes izpētes. Atzinumu nosūta tiesai pa pastu vai iesniegts tiesā. Ierobežotas pieejamības informācija.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieprasījumu, kas adresēts Beverīnas novada bāriņtiesai var iesniegt tiesa. Pa e-pastu nosūtītam pieprasījumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Ierobežotas pieejamības informācija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada bāriņtiesa
Adrese: Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 20218072
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bāriņtiesa mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu. Ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu nav iespējams ievērot, to var pagarināt uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet, ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, līdz gadam.
Atzinumu nosūta tiesai elektroniski, pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada bāriņtiesa
Adrese: Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 20218072
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki