Iesniegumu pieņemšana par bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tiek sniegta atbilde par iesniegumā vai sūdzībā minētajiem faktiem:
- bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām;
- bērna un personu ar ierobežotu rīcībspēju mantisko interešu aizsardzība;
- domstarpību izšķiršana starp: bērniem-vecākiem, bērniem-audžuģimeni, bērniem-aizbildņiem;
- lemts par audžuģimenes, aizbildņu, aizgādņu, viesģimenes piemērotību.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Beverīnas novada Bāriņtiesa pieņem mutiskus, rakstiskus vai elektroniski parakstītus iesniegumus un, ja ir iespējams, tad dokumentus vai to kopijas, kas apliecina iesniegumā minētos faktus.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada bāriņtiesa
Adrese: Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 20218072
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada bāriņtiesa
Adrese: Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 20218072
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki