Pašvaldības pabalsta piešķiršana par bērna piedzimšanu
Izvēlētā teritorija: Alūksnes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības pabalsta saņemšana par bērna piedzimšanu (ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA)
Īss apraksts:
Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
1 mēnesis.
Izvēlētā teritorija: Alūksnes novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem vai personai, kas viņu aizstāj, ja šīs personas pamata dzīvesvieta ne mazāk kā sešus mēnešus ir deklarēta Alūksnes novadā.
Lai saņemtu pabalstu, vecākiem vai personām, kas tos aizstāj, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā iesniegums pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa pārliecinās par personas norādīto ziņu atbilstību valsts nozīmes informācijas sistēmās esošajām ziņām.
Pabalsts jāpieprasa sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja bērnu piedzimšanas pabalsta pieprasītājas personas atbilst valsts nozīmes informācijas sistēmās esošajām ziņām, persona pabalstu saņem klātienē Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā dāvanu kartes veidā. Pabalsta apmērs ir 40% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par katru bērnu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki