Pašvaldības pabalsta piešķiršana par bērna piedzimšanu
Izvēlētā teritorija: Alūksnes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības pabalsta saņemšana par bērna piedzimšanu (ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA)
Īss apraksts:
Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
1 mēnesis.
Izvēlētā teritorija: Alūksnes novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu par bērna piedzimšanas pabalstu vai atteikumu persona var apstrīdēt Alūksnes novada domē, bet Alūksnes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 09.06.1994)
“Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”
(Alūksnes novada dome; saistošie noteikumi; 7; 30.04.2014)
Uzziņas par pakalpojumu
Alūksnes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 14.09.2022