Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu kadastrālās vērtēšanas vajadzībām zemes vienībai, zemes vienības daļai, atbilstoši detālplānojumam, teritorijas plānojumam vai normatīvos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes un būvju izmantošanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamo veidlapu iesniegšana - iesniegums, īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, zemes robežu plāns. Ēku tehniskā projekta galvenās lapas vai ēku kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija. Fiziskām personām iesniegumā norādīt vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni. Juridiskām personām norādīt uzņēmuma / organizācijas nosaukumu, reģistrācijas Nr., adresi, kontakttālruni.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts