Adreses piešķiršana (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai, viensētai, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzētai ēkai vai telpu grupai.
Numuru telpu grupai pašvaldības dome piešķir, pieņemot ēku ekspluatācijā un pamatojoties uz būvprojektā norādīto informāciju.
Pašvaldības domē tiek pieņemts lēmums par adreses piešķiršanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana pašvaldībā
Nepieciešams saņemt ierosinājumu no īpašnieka.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Babītes novada pašvaldība
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pašvaldības lēmuma pieņemšana
Pašvaldības teritorijas plānotāja sagatavo lēmuma projektu, iesniedz to izskatīšanai Attīstības komitejā, kas lēmuma projektu virza izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai kārtējā domes sēdē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Babītes novada pašvaldība
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
3. solis / Lēmuma nosūtīšana ierosinātājam
Pašvaldības kanceleja nosuta domes lēmumu ierosinātājam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus