Pašvaldības atbalsta saņemšana bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības atbalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (sasniedzot pilngadību) audžugimenē vai pie aizbildņa  ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt vienreizēju pabalstu: 1) patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 2) sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. 2.Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigšanās, piešķir un izmaksā no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai. Pabalstu izmaksā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi. 3.Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (sasniedzot pilngadību)  ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai, ja viņš sekmīgi mācās.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam.
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu pamatojuma dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta  piešķiršanu vai atteikumu  piešķirt pabalstu.
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Bārenis, bārenis ar invaliditāti vai bez vecāku gādības palicis bērns, ir tiesīgs pieprasīt pabalstus, ja lēmumu pieņēmusi Naukšēnu novada Bāriņtiesa.
Pabalsta pieprasīšanai bārenis, bārenis ar invaliditāti vai bez vecāku gādības palicis bērns pašvaldības sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), bāreņa apliecību un iesniedz iesniegumu (rakstāms brīvā formā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, pabalsta mērķi, izmaksas veidu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests - Ķoņi
Sociālais dienests - Naukšēni
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstus pārskaita iesniedzēja norādītajā bankas kontā vai izmaksā skaidrā naudā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus