Pašvaldības finansējums dārzkopības kooperatīvu sabiedrībām (Olaines novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dārzkopības kooperatīvām sabiedrībām un biedrībām ir iespēja saņemt Olaines novada pašvaldības finansējumu dārzkopības kooperatīvās sabiedrības koplietošanas zemes (infrastruktūras) labiekārtošanai - iekšējo pievadceļu izbūvei pie nekustamajiem īpašumiem, iekšējā apgaismojuma izbūvei, iekšējās melioratīvās sistēmas sakārtošanai un/vai izbūvei, citam zemes gabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukums, atkritumu konteineru laukums, gājēju ietves izbūve u.tml.). Pašvaldības finansējuma apmērs ir atkarīgs no konkrētās dārzkopības kooperatīvās sabiedrības iedzīvotāju veiktās nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība vai biedrība, kas ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā.
Termiņš:
Pašvaldība izskata pieteikumu iesniegšanas secībā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanas kārtība:
Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība vai biedrība iesniedz pieteikumu Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, 1. stāvā

Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi:
1) Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība vai biedrība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā;
2) Dārzkopības kooperatīvai sabiedrībai vai biedrībai nav parādsaistību pret valsti un pašvaldību;
3) Dārzkopības kooperatīvai sabiedrībai vai biedrībai pieņemts lēmums par koplietošanas zemes labiekārtošanu ar vismaz 50% biedru piekrišanu;
4) Dārzkopības kooperatīva sabiedrība vai biedrība nav atzīta par maksātnespējīgu, vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu;
5) Olaines novada dome piešķir Pašvaldības finansējumu nākamo projektu īstenošanai tikai tad, ja iepriekš realizētajos projektos tika ievēroti spēkā esošie normatīvie akti un Olaines novada domes lēmumi.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1) Projekts vai projekta apraksts;
2) Zemes robežu plāns vai kadastra kartes grafiskais pielikums;
3) Noslēgtās Lauku apvidus zemes nomas līguma kopija;
4) Statūtu kopija;
5) Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Uzņēmumu reģistrs, ka attiecīgā persona nav pasludināta par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī par tās amatpersonu pārstāvības apjomu;
6) Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, un kas apliecina, ka attiecīgajai personai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
7) Kopsapulces protokols par lēmumu veikt koplietošanas zemes labiekārtošanu ar ne mazāk kā 50% biedru balsu „par”, uzņemoties daļēju apmaksu;
8) Darbu tāme (ar izpildes termiņiem);
9) Nepieciešamības gadījumā dārzkopības kooperatīvās sabiedrības vai biedrības pārstāvja pilnvara.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Pašvaldība izskata pieteikumu iesniegšanas secībā. Lēmumu par tiesībām saņemt finansējumu pieņem Olaines novada domes sēdē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc Olaines novada domes lēmuma pieņemšanas par finansējuma piešķiršanu, Pašvaldība slēdz līgumu ar dārzkopības kooperatīvo sabiedrību vai biedrību par Projekta finansēšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus