Pašvaldības finansējums dārzkopības kooperatīvu sabiedrībām (Olaines novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dārzkopības kooperatīvām sabiedrībām un biedrībām ir iespēja saņemt Olaines novada pašvaldības finansējumu dārzkopības kooperatīvās sabiedrības koplietošanas zemes (infrastruktūras) labiekārtošanai - iekšējo pievadceļu izbūvei pie nekustamajiem īpašumiem, iekšējā apgaismojuma izbūvei, iekšējās melioratīvās sistēmas sakārtošanai un/vai izbūvei, citam zemes gabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukums, atkritumu konteineru laukums, gājēju ietves izbūve u.tml.). Pašvaldības finansējuma apmērs ir atkarīgs no konkrētās dārzkopības kooperatīvās sabiedrības iedzīvotāju veiktās nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība vai biedrība, kas ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā.
Termiņš:
Pašvaldība izskata pieteikumu iesniegšanas secībā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments