Reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošana pašvaldības stendos (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Babītes novada pašvaldība piedāvā iedzīvotājiem, uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām izvietot privātos sludinājumus pašvaldībai piederošajos stendos Babītes (13 stendi) un Salas (6 stendi) pagastos, ja tas tiek iepriekš saskaņots ar Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistēm vai kancelejas sekretāri, ir veikta pakalpojuma apmaksa un ievēroti atbilstoši normatīvie akti.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Informācijas materiāls tiek ievietots stendā (vai vairākos) uz vienu mēnesi:
1) Sākot ar datumu, kad tiek apsekoti stendi (1x nedēļā);
vai:
2)sākot ar datumu, par kuru iepriekš vienojas;
3)sākot ar datumu, kurā tiek veikta samaksa par sludinājuma/-u izvietošanu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1) Jāsazinās ar pakalpojuma sniedzēju par vēlamās informācijas izvietošanas iespējām (stendi, lielums, daudzums, saturs un tml.) 2) Jāsamaksā Babītes novada pašvaldībā nodeva par konkrētā materiāla izvietošanu, atbilstoši stendos izvietojamo materiālu vēlamajam daudzumam, lielumam (formātam) un izvietošanas ilgumam. Maksāšanai ar pārskaitījumu, pašvaldība izstāda rēķinu, maksājuma mērķī jānorāda „Par sludinājumu izvietošanu” 3) Jāpaziņo par maksājuma izpildi un jānodod visi izvietojamie materiāli Administrācijas kancelejā. Ja sludinājums jāsakopē, par materiāla kserokopiju tiek piemērota maksa atbilstoši pašvaldības noteikumiem par Babītes novada pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Vairāk informācijas: http://www.babite.lv/lv/iedzivotajiem/sludinajumu-izvietosana/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@babite.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@babite.lv