Reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošana pašvaldības stendos (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Babītes novada pašvaldība piedāvā iedzīvotājiem, uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām izvietot privātos sludinājumus pašvaldībai piederošajos stendos Babītes (13 stendi) un Salas (6 stendi) pagastos, ja tas tiek iepriekš saskaņots ar Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistēm vai kancelejas sekretāri, ir veikta pakalpojuma apmaksa un ievēroti atbilstoši normatīvie akti.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Informācijas materiāls tiek ievietots stendā (vai vairākos) uz vienu mēnesi:
1) Sākot ar datumu, kad tiek apsekoti stendi (1x nedēļā);
vai:
2)sākot ar datumu, par kuru iepriekš vienojas;
3)sākot ar datumu, kurā tiek veikta samaksa par sludinājuma/-u izvietošanu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par Babītes novada pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem
(Babītes novada pašvaldības; noteikumi; 3; 23.02.2011)
Uzziņas par pakalpojumu
Babītes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Centra iela 4, Pinķi, Babītes pag., Babītes novads, LV-2107
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 04.02.2021