Pašvaldības pabalsta piešķiršana par bērna piedzimšanu
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības pabalsts par bērna piedzimšanu (Pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests")
Īss apraksts:
Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir par katru jaundzimušo bērnu, par kuru nav izmaksāts piedzimšanas pabalsts citā pašvaldībā un kura pirmā pamatdzīvesvieta ir deklarēta Olaines novadā, piešķir:
1. pabalstu 300 euro, ja viens no vecākiem pirms bērna piedzimšanas ir deklarēts Olaines novadā;
2. pabalstu 400 euro, ja abi vecāki pirms bērna piedzimšanas ir deklarēti Olaines novadā.
Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļa ne retāk kā divas reizes kalendārajā gadā organizē svinīgu jaundzimušo bērnu vecāku sveikšanu.
Termiņš:
1 mēnesis.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Pabalsta pieprasītājs Dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz:
1.Iesniegumu (uz vietas Dienesta darbinieka iedotu iesnieguma paraugu vai iepriekš sagatavotu brīvā formā, vai elektroniski parakstītu iesniegumu nosūta uz e-adresi, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, pabalsta mērķi, izmaksas veidu). Kā arī citus, ar pabalsta mērķi pamatojošus dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē ONPA "Olaines sociālais dienests" e-adrese
Klātiene
Olaines novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
ONPA "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrs "Gaismas"
ONPA "Olaines sociālais dienests"klientu apkalpošanas centrs Jaunolainē
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesnienieguma saņemšanas un lēmuma pieņemšanas pabalsts tiek pārskaitīts klienta norādītajā kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus