Dzimšanas, laulības un miršanas apliecinošo dokumentu aktualizēšana, papildināšana, anulēšana vai atjaunošana
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Dzimšanas, laulības un miršanas apliecinošo dokumentu aktualizēšana, papildināšana, anulēšana vai atjaunošana (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Dzimtsarakstu nodaļa aktualizē – labo, papildina vai anulē un atjauno dzimšanas, laulības un miršanas ierakstus un ja nepieciešams, izsniedz atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrēšana.Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Jebkura persona, par kuru sastādīts kāds no civilstāvokļa akta reģistra veidiem.
Termiņš:
1 mēnesis.
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
Iesniegums par attiecīga labojuma, papildinājuma vai ieraksta atjaunošanas nepieciešamību – jāiesniedz oriģināls;
Izmaiņu veikšanas nepieciešamību pamatojoši dokumenti – jāuzrāda oriģināli vai to notariāli apliecinātas kopijas;
Dokumenti, kuros veicamas izmaiņas – jāiesniedz oriģināli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa Ķoņu pagastā
Dzimtsarakstu nodaļa Naukšēnu pagastā
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Valsts nodeva par civilstāvokļa reģistru labošanu, papildināšanu, anulēšanu vai atjaunošanu – 7,00 euro.
Nodevu var samaksāt skaidrā naudā Naukšēnu novada pašvaldībā vai Ķoņu pagasta pārvaldē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa Ķoņu pagastā
Dzimtsarakstu nodaļa Naukšēnu pagastā
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzimtsarakstu nodaļa pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda arhīva grāmatas, sastāda atzinumu, izdara izmaiņas attiecīgajā civilstāvokļa aktu reģistrā un izsniedz jaunu apliecību. Ārvalstīs reģistrētos civilstāvokļa reģistru ierakstus atjauno uz tiesas sprieduma pamata.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa Ķoņu pagastā
Dzimtsarakstu nodaļa Naukšēnu pagastā