Pabalsts pirmklasniekam (Skrundas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Skrundas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu 25 EUR piešķir vecākiem, kuru bērni uzsāks mācības pirmajā klasē, mācību līdzekļu iegādei. Pabalsts ir vienreizējs, un to piešķir neatkarīgi no ģimeņu ienākumiem. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz Skrundas novada izglītības speciālista apliecinājuma, ka izglītojamais uzņemts kādā no Skrundas novada izglītības iestādēm.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Vecāki, kuru bērni ir deklarēti Skrundas novadā un uzsāk mācības kādā no Skrundas novada izglītības iestādēm.
Termiņš:
Pakalpojumu piešķir saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

Pamatojoties uz 27.09.2007. Iesnieguma likuma, kurš stājas spēkā 01.01.2008., 5. panta, 3. punktu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums pirmklasnieka pabalsta saņemšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1