Apliecības izsniegšana sociālo garantiju nodrošināšanai
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai (Olaines novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bez vecāku aprūpes palicis bērns vai pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam, kas saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pieteikums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana un nepieciešamie dokumenti
Bērna likumiskais pārstāvis (aizbildnis, audžuģimene) vai pilngadību sasniedzis bērns iesniedz Bāriņtiesā nepieciešamos dokumentus to pārbaudei un apstrādei.
Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai e-pastu ar drošu e-parakstu.
Bērnam vecumā no septiņiem gadiem:
1. bērna fotogrāfija (3x4 cm).
2. iepriekš izsniegtā apliecība (ja ir bijusi izsniegta).

Pilngadību sasniegušajam bērnam:
1. bērna fotogrāfija (3x4 cm).
2. iepriekš izsniegtā apliecība (ja ir bijusi izsniegta).
3. izglītības iestādes izziņa par to, ka bērns mācās klātienē un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu šajā iestādē.

Ja apliecība nozaudēta, atņemta vai bojāta bērna likumiskajam pārstāvim vai pilngadību sasniegušajam bērnam Bāriņtiesai jāsniedz rakstisku paskaidrojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048; 26351377
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 67146049
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Bāriņtiesa dokumentus apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai izgatavošanai nosūtīta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izgatavo piecu darbdienu laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai saņemšana notiek klātienē.

Pirmo reizi apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.
Atkārtoti apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa atbilstoši ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēja atrašanās vietai vai tās izglītības iestādes atrašanās vietai, kurā mācās pilngadību sasniegušais bērns.
Pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz katru gadu līdz attiecīgā mācību gada 1.oktobrim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki