Bērna ievietošana ārpusģimenes aprūpē pēc vecāku lūguma
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Bērna ievietošana ārpusģimenes aprūpē pēc vecāku lūguma (Olaines novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pēc vecāku lūguma bērna ievietošana aizbildņa ģimenē, audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma kārtībā, uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas,bet ilgstošas faktu konstatācijas gadījumā - līdz gadam.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana un nepieciešamie dokumenti
Bērna vecāki, kuri slimības dēļ, nespēj aprūpēt savu bērnu, var iesniegt Bāriņtiesā iesniegumu ar lūgumu nodrošināt savam bērnam ārpusģimenes aprūpi. Lūgt bērnam iecelt aizbildni vai bērnu ievietot audžuģimenē, ja tas nav iespējams nodrošināt bērnam ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Nepieciešamie dokumenti:
1) personu apliecinošs dokuments - uzrādīt oriģinālu;
2) iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;
3) iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048; 26351377
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 67146049
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas pieprasa un apkopo lietā nepieciešamos dokumentus:
• informāciju par bērna vecākiem;
• bērna tuvāko radinieku viedokļus par iespējām uzņemties bērna audzināšanu;
• ziņas par iespēju bērnu ievietot audžuģimenē vai pie aizbildņa;
• bērna viedokli par iespējamo ārpusģimenes aprūpes veidu.
Lēmuma pieņemšanā tiek izvērtēti visi iesniegtie un bāriņtiesas rīcībā esošie dokumenti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
• Bāriņtiesas sēdē, pamatojoties uz lietā esošajiem materiāliem un Bāriņtiesas sēdes dalībnieku sniegtajiem paskaidrojumiem, tiek pieņemts lēmums par lūguma apmierināšanu vai atteikumu.
• Bāriņtiesas lēmumu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.
• Bāriņtiesa vismaz reizi gadā pārbauda ārpusģimenes aprūpē ievietota bērna aprūpi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048; 26351377
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 67146049
Darba laiki