Muitas procedūra – eksports
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Muitas procedūra ļauj Savienības preces (preces, kas atrodas brīvā apgrozībā) izvest no Savienības muitas teritorijas.
Preces eksportējot nepiemēro muitas maksājumus.
Lai piemērotu muitas procedūru, iesniedz deklarāciju Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk- VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļā EMDAS.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kas izvedot uzrāda preces, preču uzrādīšanas laikā izvešanas muitas iestādē veic šādas darbības:
a) norāda eksporta deklarācijas numuru MRN;
b) norāda visas neatbilstības starp deklarētajām un eksportam izlaistajām precēm un uzrādītajām precēm, tostarp gadījumus, kad preces atkārtoti iepakotas vai iepildītas konteinerā pirms to uzrādīšanas izvešanas muitas iestādē;
c) ja uzrāda tikai daļu no precēm, uz kurām attiecas eksporta deklarācija, persona, kas uzrāda preces, norāda arī faktiski uzrādīto preču daudzumu.
Tomēr, ja minētās preces uzrāda iepakojumos vai kā konteinerkravu, persona paziņo iepakojumu skaitu, bet  konteinerkravas gadījumā – konteineru identifikācijas numurus.
Eksportam deklarētās preces var uzrādīt citā izvešanas muitas iestādē, nevis tajā, kas deklarēta eksporta deklarācijā. Ja faktiskā izvešanas muitas iestāde atrodas citā dalībvalstī, nevis sākotnēji deklarētajā, minētā muitas iestāde pieprasa eksporta deklarācijas ziņas eksporta muitas iestādei.
Izvešanas muitas iestādē (uz robežas) parastā kārtībā atļauts deklarēt preces, uz kurām neattiecas aizliegumi vai ierobežojumi un kuru vērtība uz vienu sūtījumu un uz vienu deklarētāju nepārsniedz 3000 EUR.
Izvešanas deklarāciju elektroniski iesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā EMDAS EKS (https://eds.vid.gov.lv/login/ - Muitas datu apstrāde EMDAS – EKS).
Izvešanas deklarācija papīra formātā tiek iesniegta tikai atkāpšanās režīmā.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Liepājas ostas MKP (muitas iestādes kods 0411)
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Ventspils ostas MKP (muitas iestādes kods 0311)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Daugavpils preču stacijas MKP (muitas iestādes kods 0816)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP (muitas iestādes kods 0721)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Indras MKP (muitas iestādes kods 0817)
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Liepājas ostas MKP (muitas iestādes kods 0411)
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Ventspils ostas MKP (muitas iestādes kods 0311)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Daugavpils preču stacijas MKP (muitas iestādes kods 0816)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP (muitas iestādes kods 0721)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Indras MKP (muitas iestādes kods 0817)
Parādīt visus...