Pieteikuma iesniegšana piekrišanai paternitātes atzīšanai
Izvēlētā teritorija: Auces novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Piekrišana paternitātes atzīšanai (Auces novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Piekrišana paternitātes atzīšanai, ja bērna māte ir mirusi vai nav zināma viņas atrašanās vieta.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Auces novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vērsusies tiesā par paternitātes noteikšanu bērnam, vēršas bāriņtiesā ar iesniegumu, ja bērns ir nepilngadīgs un viņam nav nodibināta aizbildnība. Iesniegumam pievienojamas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):
• dzimšanas apliecība;
• vecāka miršanas apliecība;
• vai citi, pēc nepieciešamības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada bāriņtiesa
Adrese: Raiņa iela 12, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis: 63707227; 28367011
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja bērna māte mirusi, vai nav zināma viņas atrašanās vieta, iesniegumu paternitātes atzīšanai var iesniegt bērna tēvs viens pats. Ja bērns ir nepilngadīgs, nepieciešama bērna aizbildņa piekrišana vai bāriņtiesas piekrišana, ja bērnam nav nodibināta aizbildnība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada bāriņtiesa
Adrese: Raiņa iela 12, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis: 63707227; 28367011
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Auces novada bāriņtiesa
Adrese: Raiņa iela 12, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: