Atļauja iegādāties veterinārās zāles tieši no lieltirgotavas
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Lai personas, kas nenodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, varētu iegādāties veterinārās zāles lieltirgotavā savas darbības nodrošināšanai bez tiesībām tās izplatīt tālāk, nepieciešams saņemt atļauju.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Privāto tiesību juridiskas personas - zemnieku saimniecības, SIA, akciju sabiedrības u.tml.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju veterināro zāļu iegādei, lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieks vai izglītības un zinātnes iestāde:
- noslēdz līgumu par veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšanu ar veterinārmedicīniskās prakses iestādi vai veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniedzēju (kas nestrādā veterinārmedicīniskās prakses iestādē);
- nodrošina, ka atbildīgais praktizējošais veterinārārsts izpilda prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību, ja šo līgumu slēdz izglītības un zinātnes iestāde;
Tad iesniedz iesniegumu PVD, kurā norāda:
- dzīvnieku īpašnieka vai izglītības un zinātnes iestādes nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un faktiskās darbības vietas adresi, ja tā atšķiras no juridiskās adreses;
- novietnes un ganāmpulka reģistrācijas numuru, ja iesniegumu iesniedz dzīvnieku īpašnieks;
- reģistrācijas numuru PVD  izmēģinājumu dzīvnieku audzētāju, piegādātāju vai lietotāju reģistrā un izmēģinājumu dzīvnieku sugas, ja iesniegumu iesniedz izglītības un zinātnes iestāde;
- veterinārmedicīniskās prakses iestādes nosaukumu, adresi un tā praktizējošā veterinārārsta vārdu, uzvārdu un veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta numuru, kurš pastāvīgi veiks darbības ar veterinārajām zālēm, ja līgums noslēgts ar veterinārmedicīniskās prakses iestādi;
- veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniedzēja vārdu, uzvārdu un veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta numuru, ja līgums noslēgts ar veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniedzēju, kas nestrādā veterinārmedicīniskās prakses iestādē;
- līguma darbības termiņu;
- pamatojumu veterināro zāļu iegādei, to apliecinot ar atbildīgā praktizējošā veterinārārsta parakstu un veterinārmedicīniskās prakses zīmoga nospiedumu.

Iesniegumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu.

Dokumentus var iesniegt arī izmantojot iestādes e-adresi.

Iesniedzējs sedz ar faktiskās darbības vietas pārbaudi saistītos izdevumus. Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-adrese
Klātiene
PVD Austrumvidzemes pārvalde
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Alūksnē
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Madonā
PVD Austrumzemgales pārvalde
PVD Austrumzemgales pārvaldes filiāle Aizkrauklē
Parādīt visus...