Atļauja veterinārmedicīniskās prakses iestādēm iegādāties narkotiskās/ psihotropās zāles
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Tiesības iegādāties narkotiskās/ psihotropās zāles lieltirgotavās savas prakses nodrošināšanai ir veterinārmedicīnas prakses iestādēm,  kas iekļautas īpašā sarakstā. Lai personu iekļautu sarakstā, tā iesniedz dienestā deklarāciju par darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziskas personas - praktizējošie veterinārārsti, privāto tiesību juridiskās personas - veterinārmedicīniskās aprūpes komersanti.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
8
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Cenrādis
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
REĢISTRS - Veterināro zāļu reģistrs
Nepieciešams pakalpojuma solī:
3
Vairāk par veterināro zāļu izplatīšanu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
3