Atļauja veterinārmedicīniskās prakses iestādēm iegādāties narkotiskās/ psihotropās zāles
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Tiesības iegādāties narkotiskās/ psihotropās zāles lieltirgotavās savas prakses nodrošināšanai ir veterinārmedicīnas prakses iestādēm,  kas iekļautas īpašā sarakstā. Lai personu iekļautu sarakstā, tā iesniedz dienestā deklarāciju par darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziskas personas - praktizējošie veterinārārsti, privāto tiesību juridiskās personas - veterinārmedicīniskās aprūpes komersanti.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
8
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Mēneša laikā PVD ģenerāldirektoram.

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu - https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu SOLVIT - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.
Atgādinājums
Lai uzsāktu darbības ar narkotiskajām, psihotropajām zālēm, šādas darbības nepieciešams deklarēt  PVD.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Pārtikas un veterinārais dienests

Kontaktinformācija: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67095230

E-pasts: pvd@pvd.gov.lv

Tīmekļvietne: www.pvd.gov.lv

PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/

PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/rekviziti?nid=2090#jump

http://www.pvd.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 16.06.2021