Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Lai Latvijas Republikas teritorijā pirmo reizi uzsāktu noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu izplatīšanu, uzņēmējam par to ir jāpaziņo PVD un attiecīgais produkts ir jāreģistrē PVD noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrā.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pārtikas uzņēmums iesniedz paziņojumu par noteiktās grupās ietilpstoša pārtikas produkta reģistrāciju vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja paziņojums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Dokumentus var iesniegt arī:
• izmantojot iestādes e-adresi;
• izmantojot e-pakalpojumu iestādes mājaslapā.

Paziņojumam pievieno pārtikas produkta:

- marķējuma paraugu oriģinālvalodā (piemēram, etiķeti vai skaidri redzamu fotokopiju no oriģināla ar salasāmu tekstu, vai ieskenētu maketu);
- marķējuma teksta paraugu valsts valodā.

Ja paziņojumu iesniedz papīra formā, pārtikas uzņēmums attiecīgo informāciju un iepriekš minēto paraugu papildus iesniedz arī elektroniskā veidā, izmantojot elektronisko datu nesējus.

Valsts nodeva par tādu pārtikas produktu reģistrāciju, kas ražoti trešajā valstī – 228,00 euro; par tādu pārtikas produktu reģistrāciju, kas ir ražoti kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm – 100,00 euro; par maisījumu zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem  reģistrāciju – 43,00 euro.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts nrd@pvd.gov.lv
Pasts PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Dienests mēneša laikā pieņem lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts nrd@pvd.gov.lv
Pasts PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dienests mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

- reģistrēt pārtikas produktu un iekļaut to noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrā, ja dokumenti, ko pārtikas uzņēmums iesniedzis dienestam, ir atbilstoši noformēti un pilnīgi un pārtikas produkts atbilst pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
- atteikt reģistrāciju, ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai pārtikas produkts neatbilst pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus