Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Lai Latvijas Republikas teritorijā pirmo reizi uzsāktu noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu izplatīšanu, uzņēmējam par to ir jāpaziņo PVD un attiecīgais produkts ir jāreģistrē PVD noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrā.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, to var apstrīdēt Zemkopības ministrijā.

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu - https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu SOLVIT - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.
Atgādinājums
Valsts nodevu maksā pirms paziņojuma par noteiktās grupās ietilpstoša pārtikas produkta reģistrāciju iesniegšanas.
Brīdinājums
Uzņēmums pārtikas apritē drīkst iesaistīties, ja tā darbība katrā pārtikas aprites posmā un vietā ir atzīta (vai reģistrēta) un tam ir piešķirts atzīšanas (reģistrācijas) numurs.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Pārtikas un veterinārais dienests

Kontaktinformācija: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67095230

E-pasts: pasts@pvd.gov.lv

PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/

PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - https://www.pvd.gov.lv/lv/rekviziti-nodevu-un-naudas-sodu-parskaitisanai

Informācija par pakalpojumu atjaunota: 08.08.2022