Bērna nodošana citas personas aprūpē
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā un aprūpes uzraudzība (Olaines novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Vecāks var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstī uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem. Aizbildnis un audžuģimene var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstī uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma kārtībā, uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas,bet ilgstošas faktu konstatācijas gadījumā- līdz gadam.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana un nepieciešamie dokumenti
Persona iesniegumu un lietas izskatīšanai nepieciešamo dokumentu kopijas iesniedz personīgi Bāriņtiesā, nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Nepieciešamie dokumenti:
1) personu apliecinošs dokuments - uzrādīt oriģinālu;
2) personas, kuras vēlas nodot bērnu citas personas aprūpē (viena vecāka vai abu vecāku, atbilstoši dzimšanas apliecībai) un personas, kura vēlas ņemt bērnu savā aprūpē, iesniegumi. Iesniegumā norādot pamatojumu, kāpēc nepieciešama bērna nodošana citas personas aprūpē;
3) iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048; 26351377
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 67146049
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Bāriņtiesa izvērtē, vai bērna nodošana citas personas aprūpē atbilst bērna interesēm un, vai persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt pirms bērns tiek nodots citas personas aprūpē.
Lai izvērtētu personas spēju bērnu pienācīgi aprūpēt un pieņemtu lēmumu bērna interesēs, bāriņtiesa pieprasa informāciju par personas sodāmībām, par personas veselības stāvokli, no psihiatra un narkologa par iespējamām atkarībām, veic dzīves apstākļu pārbaudi, noskaidro bērna viedokli un lūdz psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti, u.c.
Bāriņtiesa raugās, lai persona, kura vēlas ņemt bērnu savā aprūpē, spētu pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās un izvērtē personas:
• motivāciju;
• ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
• nodarbinātību;
• sodāmību;
• vai nav bijušas pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
• dzīves apstākļus.
Bāriņtiesa noskaidro bērna un personas, kura vēlas ņemt bērnu savā aprūpē, ģimenē dzīvojošo trešo personu viedokli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
• Bāriņtiesas sēdē, pamatojoties uz lietā esošajiem materiāliem un Bāriņtiesas sēdes dalībnieku sniegtajiem paskaidrojumiem, tiek pieņemts lēmums par lūguma apmierināšanu vai atteikumu.
• Bāriņtiesas lēmumu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki