Pašvaldības pabalsta piešķiršana garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
Izvēlētā teritorija: Madonas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (Madonas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurai novērtēta materiālā situācija (ienākumi un īpašumu) un kura atzīta par trūcīgu, un kuras ienākumi ir mazāki par 53 euro personai mēnesī pēdējo trīs mēnešu periodā.
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Izvēlētā teritorija: Madonas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegums pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai saņemšanai iesniedzams Madonas novada Sociālajā dienestā pēc lēmuma saņemšanas par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas  novada  pašvaldības Sociālais dienests
Adrese: Parka iela 4, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu izmaksā par kārtējo mēnesi saskaņā ar pabalsta aprēķinā GMI līmeņa nodrošināšanai norādītajiem izmaksas datumiem - par pirmo mēnesi piecu darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu, par nākamajiem mēnešiem - attiecīgi ar mēneša intervālu.
Pabalstu ieskaita iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus