NĪN atvieglojumu saņemšana
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
NĪN maksātāji - trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes, daudzbērnu ģimenes, politiski represētās personas.
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas.
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nekustamā nodokļa maksātājs - iedzīvotājs, kuram ir tiesības uz nodokļa atvieglojumiem, iesniedz Naukšēnu novada pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Naukšēnu novada pašvaldība
Sociālais dienests - Ķoņi
Sociālais dienests - Naukšēni
E-pasts
Cits Naukšēnu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciālists,  e-pasts: kaspars.rokis@naukseni.lv , tālrunis- 64250956
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Nodokļu maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu pieņem Naukšēnu novada pašvaldības  nodokļu administrators un/vai Naukšēnu novada pašvaldības Sociālais dienests.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu nosūta pa pastu vai saņem klātienē viena mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Naukšēnu novada pašvaldība
Adrese: "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244
Tālrunis: 64268288
Fakss: 64268795
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki