Bērna nodošana citas personas aprūpē
Izvēlētā teritorija: Auces novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Bērna nodošana citas personas aprūpē (Auces novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Vecāks var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstī uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem. Aizbildnis un audžuģimene var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstī uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā
Izvēlētā teritorija: Auces novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Auces novada bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, nepieciešams iesniegt iesniegumu ar lūgumu nodot aprūpē bērnu (iesniegumā jānorāda personas motivācija).

Bāriņtiesa nosaka, kādi dokumenti iesniedzami papildus, kā piemēram:
1. Dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
2. Ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu   par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;
3. Informāciju par ienākumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada bāriņtiesa
Adrese: Raiņa iela 12, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis: 63707227; 28367011
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Auces novada bāriņtiesa
Adrese: Raiņa iela 12, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Bāriņtiesa izvērtē personas, kuras aprūpē tiks nodots bērns, nepieciešamās spējas un īpašības, kā arī:
1. Motivāciju ņemt aprūpē bērnu;
2. Ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
3. Nodarbinātību;
4. Dzīves apstākļus;
5.Spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izvērtējot personas atbilstību, bāriņtiesa ņem vērā atzinumus par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.

Bāriņtiesa pieņem lēmumu, ka bērna interesēs ir bērna nodošana personas aprūpē.
1. Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbauda bērna dzīves apstākļus personas ģimenē.
2. Pilnvara no bērna likumiskā pārstāvja.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada bāriņtiesa
Adrese: Raiņa iela 12, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis: 63707227; 28367011
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki