Elektroenerģijas nodokļa deklarācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Elektroenerģijas nodokļa deklarāciju iesniedz elektroniski Valsts ieņēmumu dienestā.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Elektroenerģijas tirgus likuma 32.panta pirmajā daļā minētās personas, kas piegādā elektroenerģiju galalietotājiem un ir noslēgušas līgumus vai citādi vienojušās par elektroenerģijas piegādi (pārdošanu) un autonomie ražotāji
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Elektroenerģijas nodokļa deklarāciju jāaizpilda un jāiesniedz elektroniski, pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai. Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis. Elektroenerģijas nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 20 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma