Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) iesniedz nodokļu maksātājs, kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai un  reģistrēta saņēmēja darbībai, kā arī reģistrēts nosūtītājs un citi akcīzes nodokļa maksātāji, ja iestājies akcīzes nodokļa maksāšanas pienākums.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite