Dzīvesvietas reģistrācija pēc iestādes iniciatīvas
Izvēlētā teritorija: Auces novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Dzīvesvietas reģistrācija pēc iestādes iniciatīvas (Auces novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas dzīvesvietas reģistrācija pēc iestādes iniciatīvas, ja persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu un ir konstatēts nekustamais īpašums, kurā šī persona dzīvo.
Saņēmēji:
Fiziska persona
LR pilsonis vai nepilsonis, ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsonis un viņa ģimenes locekļis, kurš ir saņēmis LR izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību; ārzemnieks vai bezvalstnieks, kurš ir saņēmis LR izdotu uzturēšanās atļauju.
Termiņš:
Nav noteikts.
Izvēlētā teritorija: Auces novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Valsts vai pašvaldību institūcijas, ārstniecības, izglītības un citas iestādes vai personas rakstisku informāciju Auces novada pašvaldībā vai Auces novada pašvaldības pagastu pārvaldēs var iesniegt: 1) klātienē; 2) pa pastu; 3) elektroniski e-pastā; 4) elektroniski, izmantojot pašvaldības oficiālo elektronisko adresi.
Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pasts vai e-adrese), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Auces novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bēnes pagasta pārvalde
Bēnes pagasta pārvaldes Ukru pagasta klientu apkalpošanas punkts
Lielauces pagasta pārvalde
Lielauces pagasta pārvaldes Īles pagasta klientu apkalpošanas punkts
Pasts Auces novada pašvaldība
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Saņemot rakstisku informāciju par attiecīgās personas faktisko dzīvesvietu, pašvaldība pārbauda sniegtās ziņas, nepieciešamības gadījumā no ziņu sniedzēja pieprasot papildu informāciju, kas nepieciešama dzīvesvietas reģistrācijai, un pieņem lēmumu par dzīvesvietas reģistrāciju pēc iestādes iniciatīvas.
Lēmumu par dzīvesvietas reģistrēšanu pieņem Auces novada pašvaldības Dzīvokļu komisija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par dzīvesvietas reģistrāciju iesaistītajām personām nosūta pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus