Tehnisko noteikumu būvniecības procesa norisei un satiksmes organizēšanai saņemšana
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Tehnisko noteikumu izsniegšana (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Tehnisko noteikumu izsniegšana, nodrošinot tiesību aktiem atbilstoša pakalpojuma sniegšanu būvniecības procesa norisei un satiksmes organizēšanai ceļu tīklā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
20 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma piepresīšana
Ja būvniecība skar Naukšēnu novada pašvaldības objektu un inženiertīklu  ekspluatācijas aizsargjoslas, ir plānota būves pieslēgšana pašvaldības  objektiem un inženiertīkliem vai to šķērsošana, projektēšanai jāsaņem Naukšēnu novada pašvaldības tehniskie noteikumi.
Pieprasot pakalpojumu, nepieciešams pievienot situācijas plānu ar plānoto būves (inženierkomunikāciju, piebrauktuvju u.c.) novietni.
Noformējot iesniegumu brīvā formā, iesniegumā nepieciešams norādīt informāciju par plānoto projektu (nosaukums, adrese, kadastra Nr.), īsu plānotās būvniecības ieceres aprakstu, plānotos inženiertīklus privātīpašumā un ārpus tā, kā arī plānotos pieslēgumus ielām/ceļiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Naukšēnu novada pašvaldība
Adrese: "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244
Tālrunis: 64268288
Fakss: 64268795
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbildi uz rakstisku iesniegumu pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 20 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Naukšēnu novada pašvaldība
Adrese: "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244
Tālrunis: 64268288
Fakss: 64268795
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki