Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija, kuru nodokļa maksātājs aizpilda, aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli par katru taksācijas periodu, kurā veidojas ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekams objekts un iesniedz to Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID).
Ja ar nodokli apliekams objekts konkrētajā mēnesī neveidojas, nodokļu maksātājam ir tiesības deklarāciju neiesniegt (izņemot deklarāciju par pārskata gada pēdējo mēnesi).
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji.
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Informatīvs dokuments
Hipersaite
Plašāka informācija VID tīmekļa vietnē
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1