Miršanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Auces novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Miršanas fakta reģistrācija (Auces novada Dzimtsarakstu nodaļa)
Īss apraksts:
Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Auces novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

2. Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citam ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu.

3. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par nāves iestāšanos – jāiesniedz oriģināls; tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu vai reabilitācijas iestāžu paziņojums par represētās personas nāvi – jāiesniedz oriģināls;
2) mirušās personas personu apliecinošs dokuments (ja ir pieejams) – jāiesniedz oriģināls;
3) miršanas fakta paziņotāja personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis: 63745159
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc miršanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai darbinieks pēc pieprasījuma izsniedz miršanas apliecību personai, kura paziņojusi par miršanas faktu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis: 63745159
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki