Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana
Izvēlētā teritorija: Auces novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Bērna aizgādības tiesības (Auces novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana vecākam. Bērna pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana vecākam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.
Izvēlētā teritorija: Auces novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana un nepieciešamie dokumenti
Administratīvo lietu par aizgādības tiesību pārtraukšanai vai atjaunošanu vecākam bāriņtiesa ierosina:
1) uz viena vecāka iesnieguma pamata;
2) iestādes iniciatīvas pamata;
3) uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.
Lietu par prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem bāriņtiesa ierosina:
1) uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata;
2) iestādes iniciatīvas pamata;
3) uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada bāriņtiesa
Adrese: Raiņa iela 12, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis: 63707227; 28367011
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Auces novada bāriņtiesa
Adrese: Raiņa iela 12, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izvērtējot visus lietā esošos dokumentus, uzklausot lietas dalībniekus, bāriņtiesas darbinieki pieņem attiecīgu lēmumu.
Bāriņtiesas lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu stājas spēkā un izpildāms nekavējoties.
Lēmumu var saņemt klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada bāriņtiesa
Adrese: Raiņa iela 12, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis: 63707227; 28367011
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Auces novada bāriņtiesa
Adrese: Raiņa iela 12, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: