Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Paziņojums ir iesniedzams par fiziskajām personām (rezidentiem):
-       izmaksātajiem ienākumiem, kas nav saistīti ar algotu darbu, bet no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas brīdī;
- ienākumiem, no kuriem nodoklis izmaksas brīdī nav jāietur;
- neapliekamiem ienākumiem;
- algota darba ienākumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersanti, individuālie uzņēmumi (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības), kooperatīvās sabiedrības, nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības, iestādes, organizācijas, biedrības, nodibinājumi un fiziskās personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāsagatavo un jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā paziņojums, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).
Dokumentus sagatavo atbilstoši - Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumi Nr.677 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem” 1. vai 2.pielikums.
Par fiziskajām personām (rezidentiem) izmaksātajiem ienākumiem, kas nav saistīti ar algotu darbu, bet no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas brīdī, pārskatu iesniedz ne vēlāk kā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam. Nodoklis jāiemaksā budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23.datumā.
Pārskats par fiziskajām personām (rezidentiem) izmaksātajiem ienākumiem, no kuriem nodoklis izmaksas brīdī nav jāietur, neapliekamiem ienākumiem, kā arī algota darba ienākumiem - ne vēlāk kā līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim.
Algas nodoklis iemaksājams budžetā reizi mēnesī, kad bankā tiek saņemta nauda iedzīvotāju ienākumu izmaksai. Darba devēji, kas iedzīvotāju ienākumus izmaksā no kases ieņēmumiem, nesaņemot naudu bankā, iemaksā algas nodokli budžetā nākamajā dienā pēc algas izmaksas. Darba devējs, kas darbiniekam darba samaksu izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, algas nodokli iemaksā budžetā tajā pašā dienā, kurā viņš devis maksājuma uzdevumu darba samaksas pārskaitīšanai no sava konta uz darbinieka kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma