Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Paziņojums ir iesniedzams par fiziskajām personām (rezidentiem):
-       izmaksātajiem ienākumiem, kas nav saistīti ar algotu darbu, bet no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas brīdī;
- ienākumiem, no kuriem nodoklis izmaksas brīdī nav jāietur;
- neapliekamiem ienākumiem;
- algota darba ienākumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersanti, individuālie uzņēmumi (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības), kooperatīvās sabiedrības, nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības, iestādes, organizācijas, biedrības, nodibinājumi un fiziskās personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments