Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas - nerezidenta - gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājs, kas izmaksā ar nodokli apliekamu ienākumu fiziskai personai - nerezidentam, sagatavo iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatu par izmaksām nerezidentiem, kurā tiek ietverta normatīvajos aktos noteiktā informācija par fiziskas personas ienākumu un ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nodokļu maksātājs, kas veic ar nodokli apliekama ienākuma izmaksu fiziskai personai - nerezidentam.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nodokļu maksātājs, kas veic ar nodokli apliekama ienākuma izmaksu fiziskai personai – nerezidentam, sagatavo un iesniedz iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatu par izmaksām nerezidentiem, pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS). Pārskats jāiesniedz ne vēlāk kā izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumā. Ieturētais nodoklis tiek iemaksāts budžetā ne vēlāk kā izmaksas mēnesim sekojoša mēneša 23.datumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma