Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas - nerezidenta - gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājs, kas izmaksā ar nodokli apliekamu ienākumu fiziskai personai - nerezidentam, sagatavo iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatu par izmaksām nerezidentiem, kurā tiek ietverta normatīvajos aktos noteiktā informācija par fiziskas personas ienākumu un ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nodokļu maksātājs, kas veic ar nodokli apliekama ienākuma izmaksu fiziskai personai - nerezidentam.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija