Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas - nerezidenta - gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājs, kas izmaksā ar nodokli apliekamu ienākumu fiziskai personai - nerezidentam, sagatavo iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatu par izmaksām nerezidentiem, kurā tiek ietverta normatīvajos aktos noteiktā informācija par fiziskas personas ienākumu un ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nodokļu maksātājs, kas veic ar nodokli apliekama ienākuma izmaksu fiziskai personai - nerezidentam.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par iedzīvotāju ienākuma nodokli
(Augstākā Padome; likumi; 01.01.1994)
Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 899; 02.10.2010)
Uzziņas par pakalpojumu
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Kontaktinformācija: Talejas iela 1, Rīga, LV – 1978
Konsultatīvais tālrunis: 67120000
e-pasts: vid@vid.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.01.2021