Izziņas saņemšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņa par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, uz kuru attiecas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" nosacījumi, iesnieguma par darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšana pašvaldībā, lēmuma par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā pieņemšana un lēmuma par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā noformēšana izziņas veidā. Darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota minētā izziņa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Izziņu var saņemt 10 darbdienu laikā no iesnieguma iesniegšanas pašvaldībā.
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pircējs Naukšēnu  novada pašvaldībā klātienē, e-pastā (kā elektroniski parakstītu dokumentu) vai pa pastu iesniedz:
1) Iesniegumu par darījumu ar lauksaimniecības zemi
1.1. (fiziskas personas) vai
2.2. (juridiskas personas) pielikums).

2) Darījuma aktu par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Naukšēnu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244
Tālrunis: 66954829, 29497504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Naukšēnu novada pašvaldība
Adrese: "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244
Tālrunis: 64268288
Fakss: 64268795
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Naukšēnu novada pašvaldība
Adrese: "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244
Tālrunis: 64268288
Fakss: 64268795
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki