Izziņas saņemšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņa par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, uz kuru attiecas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" nosacījumi, iesnieguma par darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšana pašvaldībā, lēmuma par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā pieņemšana un lēmuma par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā noformēšana izziņas veidā. Darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota minētā izziņa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Izziņu var saņemt 10 darbdienu laikā no iesnieguma iesniegšanas pašvaldībā.
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par zemes privatizāciju lauku apvidos
(LR; likumi; 1; 02.09.1992)
Uzziņas par pakalpojumu
Naukšēnu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: „Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 17.03.2021