Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu etalonmodeļu reģistrēšana VID vienotajā datubāzē (reģistrā) un izslēgšana no tā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Lai iekļautu VID vienotajā datubāzē (reģistrā) jaunu elektronisko ierīču etalonmodeli, par kuru ir saņemts Atbilstības institūcijas izsniegts atbilstības apliecinājums, Apkalpojošais dienests, izmantojot  Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, iesniedz 11.02.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” noteiktos dokumentus.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Apkalpojošais dienests, kas ir elektroniskās ierīces ražotājs vai ražotāja autorizēts pārstāvis, kurš ir saņēmis Atbilstības institūcijas atbilstības apliecinājumu par konkrēto elektronisko ierīci.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Apkalpojošais dienests, pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai sadaļā “Reģistri” – “Apkalpojošā dienesta kases aparāti” izvēles lapiņā “Etalonmodeļi” veidlapā iesniedz  dokumentus (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.96 129.2– 129.8 punktā norādīto informāciju).
Kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas izslēdz no VID vienotās datubāzes (reģistra), atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 129.17 3.punktā noteiktajam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par  elektronisko ierīču un iekārtu etalonmodeļu reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienests paziņo savā tīmekļvietnē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID publiskojamo datu bāze