Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu etalonmodeļu reģistrēšana VID vienotajā datubāzē (reģistrā) un izslēgšana no tā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Lai iekļautu VID vienotajā datubāzē (reģistrā) jaunu elektronisko ierīču etalonmodeli, par kuru ir saņemts Atbilstības institūcijas izsniegts atbilstības apliecinājums, Apkalpojošais dienests, izmantojot  Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, iesniedz 11.02.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” noteiktos dokumentus.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Apkalpojošais dienests, kas ir elektroniskās ierīces ražotājs vai ražotāja autorizēts pārstāvis, kurš ir saņēmis Atbilstības institūcijas atbilstības apliecinājumu par konkrēto elektronisko ierīci.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Ministru kabineta noteikumu Nr.96 129.17 3.punkts
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Ministru kabineta noteikumu Nr.96 129.2 – 129.8 punkts
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1