Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu etalonmodeļu reģistrēšana VID vienotajā datubāzē (reģistrā) un izslēgšana no tā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Lai iekļautu VID vienotajā datubāzē (reģistrā) jaunu elektronisko ierīču etalonmodeli, par kuru ir saņemts Atbilstības institūcijas izsniegts atbilstības apliecinājums, Apkalpojošais dienests, izmantojot  Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, iesniedz 11.02.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” noteiktos dokumentus.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Apkalpojošais dienests, kas ir elektroniskās ierīces ražotājs vai ražotāja autorizēts pārstāvis, kurš ir saņēmis Atbilstības institūcijas atbilstības apliecinājumu par konkrēto elektronisko ierīci.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Rakstveidā Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, sūdzību iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Kontaktinformācija: Talejas iela 1, Rīga, LV – 1978
Konsultatīvais tālrunis: 67120000
e-pasts: vid@vid.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 28.01.2021