Atļauja dabīgā minerālūdens izplatīšanai
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Lai izplatītu dabīgo minerālūdeni, nepieciešams saņemt atļauju, kuru, izvērtējot uzņēmēja iesniegtos dokumentus, izsniedz Pārtikas un veterinārais dienests.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Zemkopības ministrijā.

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu - https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu SOLVIT - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT
Atgādinājums
Valsts nodevu maksā pirms dokumentu iesniegšanas atļaujas saņemšanai. Valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu – 142,29 euro; valsts nodeva par atļaujas atkārtotu izsniegšanu – 42,69 euro.
Brīdinājums
Dabīgo minerālūdeni ir atļauts ievest un izplatīt Latvijā, kā arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tikai pēc atļaujas saņemšanas. No trešajām valstīm ievesta dabīgā minerālūdens izplatīšanas atļaujas derīguma termiņš nepārsniedz piecus gadus.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Pārtikas un veterinārais dienests

Kontaktinformācija: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67095230

E-pasts: pvd@pvd.gov.lv

Tīmekļvietne: www.pvd.gov.lv

PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/

PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/rekviziti?nid=2090#jump

http://www.pvd.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 27.10.2021