Veidlapas izveide de minimis atbalsta uzskaites sistēmā
Izvēlētā organizācija: Finanšu ministrija
Īss apraksts:
De minimis atbalsta uzskaites sistēma ir valsts informācijas sistēma, kas nodrošina centralizētu piešķirtā de minimis atbalsta uzskaiti elektroniskā veidā. De minimis atbalsta pretendents sistēmā var sagatavot veidlapu, iekļaujot tajā informāciju, kas nepieciešama piesakoties de minimis atbalsta pie konkrēta atbalsta sniedzēja saskaņā ar konkrētās de minimis regulas nosacījumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komercsabiedrība – fiziska persona, juridiska persona vai šādu personu apvienība neatkarīgi no tās īpašuma formas un darbības veida, kura veic vai gatavojas veikt komercdarbību un kura pretendē uz de minimis atbalstu saskaņā ar kādu no de minimis regulām.
Termiņš:
Pakalpojums tiek saņemts līdz ar piekļuvi de minimis atbalsta uzskaites sistēmai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Autentificēšanās un autorizēšanās Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā
De minimis atbalsta pretendents vai de minimis atbalsta saņēmējs de minimis atbalsta uzskaites sistēmai piekļūst, izmantojot VID EDS piedāvāto autentifikācijas un autorizācijas iespēju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits De Minimis atbalsta uzskaites sistēma
2. solis / Pārslēgšanās no EDS uz de minimis atbalsta uzskaites sistēmu
Lai pārslēgtos no EDS uz de minimis atbalsta uzskaites sistēmu, lietotājam jāizmanto izvēlnes “De minimis” spiedpoga, kas atrodas navigācijas joslā EDS sākumlapā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits De Minimis atbalsta uzskaites sistēma
3. solis / Veidlapas izveide par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai
Atbalsta pretendents de minimis atbalsta uzskaites sistēmā var izveidot un apstiprināt veidlapu, lai atbalsta sniedzējs varētu izvērtēt atbalsta pretendentam pieejamo de minimis atbalstu līdz de minimis atbalsta regulās noteiktajam limitam. Atbalsta pretendents piesakās atbalstam, iesniedzot pieteikumu atbalsta sniedzējam ārpus sistēmas.
Atbalsta pretendents sistēmā var arī saglabāt veidlapas melnrakstu, kopēt iepriekš sagatavoto veidlapu un labot vai dzēst veidlapas melnrakstu. Vienlaikus atbalsta pretendents sistēmā var sagatavot veidlapas vai tās melnraksta izdruku (pdf formāts).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits De Minimis atbalsta uzskaites sistēma