Veidlapas izveide de minimis atbalsta uzskaites sistēmā
Izvēlētā organizācija: Finanšu ministrija
Īss apraksts:
De minimis atbalsta uzskaites sistēma ir valsts informācijas sistēma, kas nodrošina centralizētu piešķirtā de minimis atbalsta uzskaiti elektroniskā veidā. De minimis atbalsta pretendents sistēmā var sagatavot veidlapu, iekļaujot tajā informāciju, kas nepieciešama piesakoties de minimis atbalsta pie konkrēta atbalsta sniedzēja saskaņā ar konkrētās de minimis regulas nosacījumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komercsabiedrība – fiziska persona, juridiska persona vai šādu personu apvienība neatkarīgi no tās īpašuma formas un darbības veida, kura veic vai gatavojas veikt komercdarbību un kura pretendē uz de minimis atbalstu saskaņā ar kādu no de minimis regulām.
Termiņš:
Pakalpojums tiek saņemts līdz ar piekļuvi de minimis atbalsta uzskaites sistēmai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Finanšu ministrija
Kontaktinformācija: Rīga, Smilšu iela 1, Rīga, LV - 1919
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 27.02.2023