Bērna adopcijas pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir vienam no adoptētājiem pēc tam, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas  apstiprināšanu. Pabalstu izmaksā par katru bērnu, kas pirms adopcijas atradies ārpusģimenes aprūpē (institūcijā, aizbildnībā, audžuģimenē) un nav sasniedzis 18 gadu vecumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu VSAA pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums bankas konta vai izmaksas adreses maiņai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
IESNIEGUMS BĒRNA ADOPCIJAS PABALSTA PIEŠĶIRŠANAI
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1