Pašvaldības atbalsta saņemšana bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
Izvēlētā teritorija: Valmiera (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības atbalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Īss apraksts:
Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (sasniedzot pilngadību) audžugimenē vai pie aizbildņa  ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt vienreizēju pabalstu: 1) patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 2) sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. 2.Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigšanās, piešķir un izmaksā no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai. Pabalstu izmaksā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi. 3.Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (sasniedzot pilngadību)  ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai, ja viņš sekmīgi mācās.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam.
Termiņš:
Lēmums par pabalstu piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts 10 darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.
Izvēlētā teritorija: Valmiera
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
Oriģināls:
1. Iesniegums.
2. Izglītības iestādes izziņa ar norādi par sekmību (ja pieprasa pabalstu ikmēneša izdevumiem).
3. Citi dokumenti (pieprasot dzīvokļa pabalstu, saskaņā ar sociālā darba speciālista pieprasījuma).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Valmieras Sociālo lietu pārvalde, pabalsti, statuss
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64210690, 64207153
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece Līga Oliņa, Sociālā atbalsta nodaļas sociālās palīdzības organizatore Sandra lapiņa
Darba laiki
Pasts Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64210690
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsts tiek pārskaitīts iesniedzēja norādītajā bankas kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus