Iesniegums par atdotajām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Iesniegums, kuru nodokļu maksātājs aizpilda, atdodot Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) saņemtās, bet neizmantotās, bojātās vai nederīgās alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas. Minētās akcīzes nodokļa markas var atdot VID triju gadu laikā pēc to saņemšanas.
Nodokļa maksātājam 30 dienu laikā VID jānodod visas atlikumā esošās neizmantotās akcīzes nodokļa markas gadījumā, ja viņam ir anulēta speciālā atļauja (licence) vai tajā norādītais ieraksts par konkrētu akcīzes preču veidu un viņa uzskaitē ir akcīzes nodokļa markas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Standartlaiks – 10-30 dienas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts ieņēmumu dienests Akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecība
Valsts ieņēmumu dienests Akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecība
Valsts ieņēmumu dienests Licence akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai
Valsts ieņēmumu dienests Licence apstiprināta noliktavas turētāja darbībai mazajai alkoholisko dzērienu darītavai
Valsts ieņēmumu dienests Licence reģistrēta saņēmēja darbībai
Valsts ieņēmumu dienests Pārskats par alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku apriti